February 27, 2024

Căn cứ vào công văn số 2070 ngày 2/9/2021 của ban chỉ đạo phòng chống dịch Cô vít 19 tỉnh Ninh Bình, đề nghị tăng cường rà soát, quản lý người trở về từ các ổ dịch trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình đã xác nhận một ổ dịch cô vít 19 đang hoạt động tại cộng đồng thuộc huyện Kim Sơn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 đến 31/8/2021, cũng đã xảy ra các ổ dịch cô vít 19 trong cộng đồng tại các huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Hải Hậu (tỉnh Nam Định) với quy mô lớn.

để kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan tại tỉnh Ninh Bình từ các ổ dịch trên, ban chỉ đạo phòng chống dịch cô vít 19 thị trấn Yên Thịnh, đề nghị các ban ngành đoàn thể, các tổ co vít cộng đồng, kết hợp cùng các tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ bộ khẩn trương rà soát, tổ chức cách ly lấy mẫu xét nghiệm cho người liên quan đến ổ dịch, theo nội dung cụ thể như sau:

1. đối với ổ dịch trong tỉnh: có dịch tại xóm 9 xã Cồn Thoi huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, tiếp tục thực hiện quản lý người đi và về từ huyện Kim Sơn, theo công văn số 2020 ngày 29 tháng 8 năm 2021, của ban chỉ đạo phòng chống dịch cô vít 19 tỉnh Ninh Bình.

2. đối với người đi và về từ huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa, và huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, các tổ cô vít cộng đồng phát hiện và rà soát toàn bộ người đi và về từ huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa, và huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, từ ngày 18 tháng 8 năm 2021 cho đến khi 2 huyện này dừng cách ly xã hội, theo chỉ thị số 16 của Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

rà soát phát hiện khẩn trương những người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đi và về từ ổ dịch, hoặc đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến 2 ổ dịch này.

Vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch cô vít 19 thị trấn Yên Thịnh, yêu cầu các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, các tổ cô vít cộng đồng, khẩn trương rà soát các đối tượng đi và về tại ổ dịch trên và hướng dẫn các đối tượng đến trạm y tế khai báo y tế.

Thay mặt ban chỉ đạo phòng chống dịch cô vít 19 thị trấn Yên Thịnh, trưởng ban chủ tịch Đặng Viết Mong đã ký.

Tác giả: Lê Thanh Hải