April 20, 2024

Hướng dẫn cài đặt M88 Game App trên PC

Theo hướng dẫn dưới đây, bạn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng M88 Game App trên máy tính PC hoặc Mac của mình. Để bắt đầu, bạn cần tải xuống và cài đặt một trình giả lập ứng dụng cho máy tính của bạn. Dưới đây là 4 bước đơn giản:

Bước 1: Tải xuống và cài đặt trình giả lập Android

Nếu bạn muốn sử dụng M88 Game App trên máy tính của bạn, hãy truy cập cửa hàng Mac hoặc Windows AppStore và tìm kiếm ứng dụng Bluestacks hoặc ứng dụng Nox. Tải xuống và cài đặt một trong hai trình giả lập này trên máy tính của bạn. Bluestacks được đề xuất do đây là một giải pháp phổ biến và tin cậy. Bạn có thể tìm thấy phiên bản Bluestacks phù hợp cho PC và Mac trên trang web của họ.

Bước 2: Cài đặt trình giả lập trên PC hoặc Mac

Bước 3: M88 Game App cho PC – Windows 7/8 / 10 / 11

Bây giờ, mở ứng dụng Trình giả lập bạn đã cài đặt và tìm kiếm thanh tìm kiếm của nó. Một khi bạn tìm thấy nó, gõ M88 Game App trong thanh tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm. Bấm vào M88 Game Appbiểu tượng ứng dụng. Một cửa sổ M88 Game App trên Cửa hàng Play hoặc cửa hàng ứng dụng sẽ mở và nó sẽ hiển thị Cửa hàng trong ứng dụng trình giả lập của bạn. Bây giờ nhấn nút Tải xuống và, như trên thiết bị iPhone hoặc Android của bạn, ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu tải xuống. Bây giờ chúng ta đã xong. Bạn sẽ thấy một biểu tượng có tên “Tất cả ứng dụng”. Click vào nó và nó sẽ đưa bạn đến một trang chứa tất cả các ứng dụng đã cài đặt của bạn. Bạn sẽ thấy biểu tượng. Click vào nó và bắt đầu sử dụng ứng dụng.