April 14, 2024

TIÊU CHUẨN NGÀNH

3TCN 190 – 72

Xét về chất lượng và sử dụng BK8 HRC

DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG

image001.jpg

Chú thích: Đáp ứng yêu cầu khách hàng, cho phép sản xuất các dao tiện có các góc độ và độ nhẵn khác so với qui định trên các bản vẽ.

Ví dụ: Ký hiệu qui ước dao tiện lỗ không thông, có vị trí đỉnh lưỡi cắt ngang đường trục của thân dao, mặt cắt thân dao 16x16mm, chiều dài L = 170mm, gắn hợp kim cứng nhãn hiệu BK8 của Liên Xô: Dao tiện a-16x16x170-BK8 3TCN 190-72.

KÍCH THƯỚC mm

Kích thước mặt cắt thân dao

L

l1

d

m

d1

»

k

»

r

»

Mảnh hợp kim cứng theo G0CT 2209-60

Đường kính lỗ tiện nhỏ nhất

D

H

B

Số hiệu

l

b

S

16

16

120

30

10

3,5

13

6

0,5

0601

8

7

2,5

18

140

40

10

3,5

13

6

0,5

0601

8

7

2,5

18

170

60

10

4,5

14

6

0,5

0601

8

7

2,5

24

20

20

140

40

12

6

17

7

1,0

0603-0604

10

8

3,0

27

170

50

14

6

18

8

1,0

0603-0604

10

8

3,0

30

200

80

14

8

18

8

1,0

0603-0604

10

8

3,0

36

25

25

240

100

19

8

22

11

1,0

0605-0606

12

10

4,0

40

1. Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng gồm 2 nhóm WC – Co và WC – TiC – Co.

Nhóm WC – Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng BK của Liên Xô (ví dụ: BK6, BK8, v.v…)

Nhóm WC – TiC – Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng TK của Liên Xô (ví dụ: T15K6, T5K10, v.v…)

Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nhãn hiệu hợp kim cứng đã được nêu lên trong phụ lục của 3TCN 209-72.

2. Vật liệu thân dao: Thép 40 x (theo G0CT 4543-71).

Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.

3. Sai lệch cho phép:

a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.

b) Kích thước H và B:

Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch cho phép của H như sau:

– Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là – 1,5 mm;

– Nếu H = 25 mm, sai lệch cho phép là – 2 mm;

Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L16 của TCVN 40 – 63.

c) Các kích thước còn lại: Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân bố đối xứng.

4. Yêu cầu của phần cắt:

Trên phần cắt (trên mảnh hợp kim cứng) không được có vết nứt, vết xước (kể cả vết rạn bề mặt). Trên lưỡi cắt không được gồ ghề hoặc bị sứt mẻ; chỗ nối tiếp giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ phải đều đặn và phù hợp với bán kính cong r đã cho.

5. Yêu cầu của mối hàn:

Mối hàn giữa mảnh hợp kim cứng và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không được lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.

6. Ghi nhãn

Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:

a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;

b) Nhãn hiệu hợp kim cứng;

c) Kích thước H và B của mặt cắt thân dao.

7. Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo 3TCN 209-72.